GIẢI PHÁP SAO LƯU, KHÔI PHỤC DỮ LIỆU, TRUNG TÂM DỮ LIỆU DỰ PHÒNG

Các sự cố về mất mát dữ liệu thường do các sự cố phần cứng, phần mềm, bị virus tấn công hoặc sai sót của người sử dụng. Đối với các sự cố về hệ thống có thể khắc phục bằng cách sử dụng các thiết bị phần cứng, phần mềm có độ ổn định cao, tăng khả năng dự phòng phần cứng, công nghệ cluster.

Tuy nhiên, các sự cố về dữ liệu do hacker hoặc virus tấn công, sai sót của người sử dụng thì các giải pháp trên hoàn toàn không có khả năng khắc phục được, vì vậy, sao lưu dữ liệu là giải pháp hết sức quan trọng đối với hệ thống thông tin, đảm bảo an toàn dữ liệu do các sự cố về hệ thống cũng như từ phía người sử dụng.

Để triển khai được hệ thống sao lưu và khôi phục dữ liệu hoặc xây dựng Trung tâm dữ liệu dự phòng (DR), các doanh nghiệp, các tổ chức bắt buộc phải triển khai một hệ thống các công cụ và các quy trình để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu về an toàn dữ liệu.

Nhận thức được nhu cầu nói trên của các tổ chức, doanh nghiệp, chúng tôi tích hợp các giải pháp sao lưu và khôi phục dữ liệu tự động cho khách hàng trên cơ sở các công nghệ hiện đại, phù hợp với các điều kiện Việt Nam.

Là đối tác của các hãng hàng đầu thế giới như DELLEMC, HPE, Exagrid, VMWare, Veeam, Microsoft… SUNSHINE cung cấp đầy đủ giải pháp từ sao lưu & phục hồi dữ liệu đến xây dựng Trung tâm dữ liệu dự phòng theo truyền thống On-premise và trên Điện toán đám mây Cloud base.

Mô hình mẫu thông dụng:

Giải pháp sao lưu, khôi phục dữ liệu / Trung tâm dự phòng (DR) có thể cung cấp các tính năng sau tùy theo như cầu thực tế:

• Tự động hóa sao lưu / khôi phục - sử dụng Veeam Backup & replication, bạn có thể lên lịch công việc để tự động kiểm tra các bản sao lưu và khôi phục nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu sao lưu và khôi phục ứng dụng hoạt động.

 

• Sao lưu tại chỗ (Onsite backup) - cung cấp các điểm khôi phục (RPO) gần đây tại chỗ (onsite) dùng các giải pháp lưu trữ tại chỗ như SAN/NAS/Dedupe Appliance cung cấp thời gian phục hồi (RTO) nhanh chóng, do đó giảm tác động xấu đến việc kinh doanh nếu có sự cố mất dữ liệu

 

• Sao lưu ngoại tuyến (Offsite backup) - cung cấp các điểm khôi phục lưu trữ (restore point) lâu dài bằng cách thuê chỗ đặt thiết bị lưu trữ, thuê dịch vụ lưu trữ hoặc lưu trữ Cloud base, giải pháp này thay thế công nghệ lưu trữ bằng băng từ ngoại vi, do đó giảm sự phức tạp và can thiệp thủ công.

 

• DR tiết kiệm chi phí - được cung cấp trong 02 tùy chọn, các bản sao lưu offsite trong Azure có thể được khôi phục thành:

 

1. Sử dụng tính năng khôi phục trực tiếp đối với Azure; tất cả các máy ảo được khôi phục vào Azure IaaS và sau đó bạn có thể kết nối máy khách với Azure để tiếp tục truy cập vào hệ thống

2. DR hoặc chuyển sang 01 Trung tâm dữ liệu tại chỗ khác (On-prem site) bằng cách sử dụng Veeam PN kết nối Azure với On-prem site và sau đó có thể hoàn tất quá trình khôi phục

 

 

Sản phẩm liên quan

post
Dịch vụ quản trị hệ thống

14 SEP 2017 | 5 : 00 PM

post
Dịch vụ điện toán đám mây

14 SEP 2017 | 5 : 00 PM

post
Giải pháp bảo mật

14 SEP 2017 | 5 : 00 PM

post
Tích hợp hệ thống CNTT

14 SEP 2017 | 5 : 00 PM